Третейський суд - недержавний незалежний орган, який утворюється за згодою зацікавлених фізичних/юридичних осіб для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин, в порядку, встановленому Законом України "Про третейські суди".

Звернутися до Третейського суду може будь-яка юридична або фізична особа - за умови, що між сторонами було укладено угоду про передачу спору на вирішення Третейського суду (третейська угода), що відповідає вимогам чинного законодавства України.

Третейська угода укладається у письмовій формі: або у вигляді окремої письмової угоди, або у вигляді третейського застереження в договорі, а також іншими способами, що забезпечують фіксацію такої угоди (електронна пошта, факс, телеграма тощо).

Звернення до Третейського суду має ряд незаперечних переваг:

1. Істотна економія часу.

Провадження у справі в Третейському суді відкривається негайно і протягом 10 днів сторони вже вибирають склад суду (інакше він призначається Головою суду). А загальний термін третейського розгляду справи не перевищує трьох місяців.

2. Виконання судового рішення є обов'язковим для виконання сторонами.

У разі ухилення Відповідача від виконання рішення проводиться примусове виконання рішення суду на підставі виконавчого листа, виданого компетентним судом. Розгляд заяви про видачу виконавчого листа проводиться протягом 15 днів.

3. Остаточність судового рішення.

Рішення третейського суду підлягає оскарженню виключно у наступних випадках:

 • справа не підвідомча третейському суду відповідно до закону;
 • рішення прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або рішенням вирішені - -питання, які виходять за її межі;
 • третейську угоду визнано недійсною компетентним судом;
 • склад третейського суду не відповідав вимогам закону.

Третейський суд не розглядає справи:

 • у спорах про визнання недійсними нормативно-правових актів;
 • у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів, пов'язаних із задоволенням державних потреб;
 • пов'язані з державною таємницею;
 • у спорах, які виникають із сімейних правовідносин, крім справ у спорах, що виникають із шлюбних контрактів (договорів)
 • про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;
 • однією із сторін в яких є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, державна установа чи організація, казенне підприємство;
 • які відповідно до закону підлягають вирішенню виключно судами загальної юрисдикції або Конституційним Судом України;
 • коли хоча б одна зі сторін спору є нерезидентом України.