Добровільна ліквідація здійснюється за рішенням власників або інших осіб (засновників, учасників) суб’єкта господарювання або уповноваженого статутними документами органа.

Примусова ліквідація здійснюється за рішенням суду або господарського суду. До примусової ліквідації відноситься також ліквідація підприємства внаслідок визнання його банкрутом.

Узагальнюючи два вищевикладені поняття можна дійти висновку, що ліквідація - це форма припинення діяльності підприємства, за якої перестають існувати всі його права та обов’язки без переходу прав та обов’язків у порядку правонаступництва.

Процес ліквідації суб’єкта підприємницької діяльності є достатньо складним та довготривалим, це процес, який потребує спеціальних теоретичних, практичних знань та навичок, якими володіють арбітражні керуючі.

Пропонуємо Вашій увазі послуги з ліквідації або банкрутства юридичних осіб будь-яких організаційно-правових форм.

Способи ліквідації суб'єкта підприємницької діяльності:

 • ліквідація суб'єкта підприємницької діяльності за рішенням власників;
 • ліквідація суб'єкта підприємницької діяльності шляхом проведення процедури банкрутства, яка складається з наступних процедур:
 • розпорядження майном;
 • санація (фінансове оздоровлення підприємства);
 • ліквідація.
 • зміна засновників підприємства.

Добровільна ліквідація (ліквідація підприємства за рішенням власників)

Ліквідація підприємства за рішенням власників включає в себе наступні основні етапи:

 • прийняття власниками підприємства рішення про його ліквідацію;
 • повідомлення про ліквідацію підприємства орган, що здійснив державну реєстрацію для внесення до ЄДРПОУ відповідного запису;
 • зняття підприємства з обліку в податкових органах;
 • зняття підприємства з обліку в пенсійному фонді;
 • зняття підприємства з обліку в фондах соціального страхування;
 • зняття підприємства з обліку в центрі зайнятості;
 • закриття банківських рахунків підприємства;
 • знищення печатки підприємства;
 • подача державному реєстратору пакету документів для внесення до ЄДРПОУ запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, чи ФОП в результаті її ліквідації.

Вимоги до підприємства:

Процедура ліквідації шляхом реєстрації припинення застосовується до підприємств, що:

 • припинило ведення діяльності на момент звернення про ліквідацію;
 • бухгалтерська документація і звітність є у належному стані;
 • не має заборгованості перед бюджетом, фондами, контрагентами (постачальниками та покупцями), працівниками;
 • не перебуває в розшуку податкових органів і не має непогашених штрафів;
 • відсутні судові розгляди або процедури виконання судових рішень;
 • проведено процедури звільнення працівників підприємства.

Порядок дій:

 1. Укладання договору на проведення процедури ліквідації.
 2. Передача виконавцеві оригіналів реєстраційної, бухгалтерської і звітної документації.
 3. Підготовка документів і подача інформації до районної державної адміністрації.
 4. Закриття рахунку у банківській установі.
 5. Проходження перевірок і зняття з обліку у районних відділеннях пенсійного фонду та фондів соціального страхування.
 6. Проходження перевірок і зняття з обліку у районних відділеннях податкової інспекції.
 7. Передача документації із тривалим строком зберігання до державного архіву.
 8. Зняття з обліку у статистичному управлінні.
 9. Знищення печатки підприємства.
 10. Внесення відповідного запису до державного реєстру про завершення процедур ліквідації.

Ліквідація підприємства за рішенням його власників є найбільш доречна у випадку, коли суб’єкт підприємницької діяльності не має заборгованості перед державним бюджетом по сплаті загальнообов’язкових податків та зборів. Даний спосіб ліквідації за розміром витрат на юридичний супровід процедури ліквідації є найбільш економічно вигідним, однак сама процедура ліквідації триває не менше двох місяців.

Ліквідація підприємства шляхом проведення процедури банкрутства

Якщо суб’єкт господарювання є неплатоспроможнім або неспроможним відповідно застосовується одна з процедур банкрутства (розпорядження майном, санація, ліквідація).

Основним завданням процедури розпорядження майном є забезпечити права кредиторів шляхом встановлення контролю за майновою масою боржника. Центральною фігурою цієї процедури є призначений судом розпорядник майна, на якого і покладається виконання даного завдання.

Під санацією слід розуміти систему заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємств, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової форми та виробничої структури боржника. Тобто санація застосовується до боржника, платоспроможність якого підлягає відновленню.

Процедура ліквідації підприємства шляхом визнання його банкрутом застосовується у випадку, якщо суб’єкт підприємницької діяльності неспроможний виконати після настання встановлених строків грошові зобов’язання перед кредиторами, в тому числі по заробітній платі, а також виконати зобов’язання щодо сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов’язкового державного соціального страхування, податків і зборів.

Справи про банкрутство підвідомчі господарським судам і розглядаються ними за місцезнаходженням боржника.

Заява про порушення справи про банкрутство подається у письмовій формі боржником або кредитором до відповідного господарського суду.

Ліквідація підприємства шляхом визнання його банкрутом доцільна у випадках, коли підприємство знаходиться дійсно в скрутному фінансовому положенні.

Зміна засновників та керівника підприємства

Зміна засновників та керівника підприємства здійснюється шляхом подачі державному реєстратору відповідного пакету документів, в результаті чого проводиться державна реєстрація змін відомостей про підприємство, що містяться в ЄДРПОУ, після чого здійснюється заміна всіх необхідних документів підприємства (довідка ДПІ за формою 4-ОПП, свідоцтво платника податку, довідка органів статистики, пенсійного фонду, фондів соціального страхування).

Процедура зміни засновників та керівника підприємства чітко врегульована чинним в Україні законодавством, зокрема Цивільним та Господарським кодексами України, ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», що дає можливість здійснювати зазначені вище дії в рамках правового поля.

Процедура зміни засновників та керівника підприємства здійснюється в значно коротший термін ніж процедура ліквідації підприємства шляхом визнання його банкрутом, або ліквідації підприємства за рішенням власників, при цьому вартість юридичних послуг по реєстрації зміни засновників та керівника є набагато нижчою ніж вартість послуг по ліквідації підприємства.