ТОВ «Юридична фірма Парітет» надає наступні види юридичних послуг.

Консультування усне та письмове:

 • юридичні консультації з питань, трудового, господарського, земельного, цивільного та сімейного законодавства;
 • юридичні консультації з питань карного та адміністративного права;
 • юридичні консультації з питань реєстрації, ліквідації, зміни діяльності ТОВ, СПД, ПП;
 • правові висновки, аналізи певних ситуацій;
 • юридичні консультації з питань досудового врегулювання спорів;
 • складання запитів, скарг, клопотань, заяв, листів та інших документів правового характеру;
 • підбір нормативно-правових актів з тематики запропонованої клієнтом;
 • підготовка юридичних висновків з питань діючого законодавства, у тому числі і міжнародного;
 • представництво інтересів в органах державної або місцевої влади, на підприємствах, в установах і організаціях;
 • інші юридичні консультації за запитом клієнтів.

Судочинство:

 • представництво інтересів юридичних і фізичних осіб у судах загальної, адміністративної та господарської юрисдикції з питань кримінального, цивільного (трудового, корпоративного, господарського, земельного, сімейного) та адміністративного права;
 • складання і подача позовних заяв для вирішення спорів у судах;
 • складання, подача апеляційних та касаційних скарг на рішення, постанови, ухвали суду;
 • отримання рішень суду, постанов, ухвал, протоколів тощо;
 • захист особи притягнутої до адміністративної, кримінальної відповідальності;
 • представництво у справах, пов’язаних з ДТП (відшкодування збитків);
 • представництво в судах при розгляді питань з усиновлення, призначення опіки (піклування), визначення місця перебування (проживання) неповнолітніх та захисту їх майнових (немайнових) прав;
 • інші дії, пов’язані із судочинством, за запитом клієнта;

Розробка та складання документів:

 • розробка та складання зовнішньоекономічних договорів;
 • розробка та складання цивільно-правових угод;
 • підготовка та складання договору: купівлі, продажу, підряду(субпідряду), надання послуг, сумісну діяльність, оренди і т.д.;
 • інше (на замовлення клієнта).

Реєстрація підприємств та інших організацій:

 • підготовка документації, реєстрація ПП, СПД, ТОВ;
 • підготовка документації , ліквідація СПД, ПП, ТОВ;
 • внесення змін до установчих документів, у Свідоцтво про державну реєстрацію;
 • інше (на замовлення клієнта).

Абонентське обслуговування:

 • проведення юридичних консультацій і роз'яснень з юридичних питань;
 • складання заяв, скарг, листів та інших документів правового характеру для фізичних та юридичних осіб;
 • захист фізичних та юридичних осіб та захист їхніх прав і законних інтересів у виконавчих та розпорядчих органах, установах (міліції, податкових інспекціях, адміністраціях, прокуратурах, судах загальної юрисдикції, господарських, апеляційних судах та ін.);
 • підготовка та складання правової документації підприємств, організацій;
 • участь у справах, пов'язаних з трудовими, майновими, житловими спорами;
 • юридичний супровід угод;
 • оформлення відповідних документів по реєстрації (ліквідації підприємств) підприємств та підприємців;

інші юридичні послуги за домовленістю.